ایران کوفه نیست

به حاجی گفتم هفت تابچه قد و نیم قد توخانه داری ،آنها ها نان میخواهند،درختان خشک می شوند،با این همه مشکل، جبهه به تو واجب نیست بهتر بودبه جبهه  نمی رفتی. درجوابم گفت: امام علی(ع) افرادرابه جنگ دعوت می کردیکی می گفت محصولم. یکی می گفت زن وبچه ام .وبا این توجیهات علی علیه السلام را تنها گذاشتند ایران که کوفه نیست∙

یک روزهم گفت شایدبعداز من سپاه ،نتوانست به شما کمک کند،باناداری بسازید.از اولاد امام حسین عزیز تر نیستید که این همه مصیبت کشیدند.

/ 0 نظر / 22 بازدید