# حاج_قاسم_سلیمانی

تصاویری از رزمندگان و شهدا به ویژه شهید حاج قباد شمس الینی

تصاویری از شهید حاج قباد شمس الدینی   شهید صمدالله سلیمانی-حاجعلی شمس الدینی-شهید سلاجقه-شهید قباد شمس الدین-ببراز رسایی-شهید مهدی توسن گردان 410 ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 49 بازدید