مهر سکوت

ساواک ،مرحوم آیت الله طالقانی را که تاآن موقع در زابل تبعید بود برای ادامه تبعید به بافت منتقل کردند.ایشان خیلی هوشمندانه وصریح انقلابیون را خط دهی وهدایت می کردند،یکی روزکه به اتفاق قباد  به محضرشان رفته بودیم،شانه های قباد را گرفت تکان دادگفت: خدارا شکرمی کنم که مهر امام را دردل مردم دور افتاده وعشایر قرار داده است. هنگام خداحافظی فرمودند: تبلیغ کنید، روشنگری کنید،مردم راهدایت کنیدولی جایی که لازماست مهرسکوت به دهانتان بزنید، ماموریت امروز مااین ست.

/ 0 نظر / 14 بازدید