سرباز امام

عید آن سال، قباد به هر ایلی یک رساله حضرت امام، هدیه می داد.آن شب آمده بود به ما عیدی بدهد.درباره وضعیت آن روز کشور و سرنوشت انقلاب و امام در حال صحبت بود، مهدی(شهید مهدی توسن ) که آن موقع دو،سه سال بیشترنداشت از درواردشد،قباد بااشاره به اوگفت: اینها سربازان امام خمینی هستند.

بعدها وقتی خبر شهادت قباد راشنیدم، یاد حرفهای آن روز او افتادم.مهدی یک سال بعد از شهادت شهید قباد جانش را در راه آرمانهای امام فدا کرد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید