فجر بر ایرانیان همیشه سرافراز مبارکباد

تبریک دهه فجر

 

از خون سرخ بهمن سرسبز شد
بهاران / اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏های همّت جوشیده خون
غیرت / بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد / بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

   فجر بر ایرانیان همیشه سرافراز مبارکباد 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید