بسم رب الشهداء و الصدیقین
 
زندگی نامه ، عکس ، خاطراتی و... در مورد شهید حاج قباد شمس الدین

آنروز سرسال خمسی مابودکیسه بادام مصرف شده بوددرحال دور انداختن کیسه
بود،پنج تادانه بادام از داخل آن افتادیکی را برداشت گفتم چراچهارتارابرنداشتی
؟گفت: یکی سهم امام است چهارتامال خودمان.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ توسط پورشمس الدین محمدعلی
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}