بسم رب الشهداء و الصدیقین
 
زندگی نامه ، عکس ، خاطراتی و... در مورد شهید حاج قباد شمس الدین

رفته بود جماران،زیارت حضرت امام، مامورین بیت، اجازه نمی دادندخدمت آقابرسد،حضرت امام به نحوی متوجه حضور اوشده بود،فرموده بود بگذارید بیاید،امام رازیارت کرده بود،به حضرت امام گفته بود :دعا کن شهادت درراه خدا نصیبم شود،امام فرموده بود: امیدوارم از اجر شهادت بی نصیب نمانی.قباد همیشه به این فرمایش امام می بالید.

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ توسط پورشمس الدین محمدعلی
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}