بسم رب الشهداء و الصدیقین
 
زندگی نامه ، عکس ، خاطراتی و... در مورد شهید حاج قباد شمس الدین

 

شهید حاج قبادشهید حاج قباد (طراح

 

 

شهید حاج قباد شمس الدینیشهید حاج قباد شمس الدین

شهید حاج قباد شمس الدین


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ توسط پورشمس الدین محمدعلی
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}